Visie & Missie


Visie

 

Alle talen in de wereld te waarderen, zoadat iedereen in de tall van hun keuze spreken kan.

 

In vrede en harmonie te leven impliceert de eerbiedinging van de talen van de anderen.

 

Wij verdedigent het recht op het gebruik van de moedertaal -

elk kind kan instructie krijgen in een taal die hij kent.

 


Missie

 

Onze missie is dat iedereen kan in hun eigen taal onderwijs krijgen en dat iedereen hun taal te gebreuken waar hij wil en als hij wil.

 

De wereld in meertalig - zorgen dat elk taal bestaan en leven kan en dat elk persoon de taal van hun keuze gebreuken kan.

 

In algemene woorden is onze missie om mensen tweetalig to worden of/en te blijven, zelfs wanneer ze land veranderen.

 

We werken aan de verdediging van tweetalig onderwijs voor de kinderen zodat ze ontdekken de talenvan hun ouder, maar ook de talen van de wereld - door worskhops van talen bewutzijn.

 

Wij zullen middelen ontwikkelen om iedereen in hun modertaal opleiden te zullen, en dat deze moeder taal zal als een troef herkend zijn.

 

We zijn bezig met de ontdekking, verpreiding, wisseling, bevordering en waardering van talen en culturen die gekoppeld zijn. (artikel 2 van onze statuten).


Hoe?

  • het ontwikkeling van middelen voor docenten, for ouders, voor opvoeders
  • tidjes voor ontmoetingen en verdeling
  • docenten te trainen
  • ontmoetingen in lokale gemeenschappen om de waarde van tweetaligheid to verduidelijken